วิธีรับสไตล์สีน้ำเงินส่วนบุคคล

1. ขั้นตอนแรก: เปิดเครื่องมือ การสอบเทียบ และเพิ่มความสมดุลไปยัง 100, ณ ตอนนี้เราสามารถเปลี่ยนพืชเป็นสีฟ้าเขียว

IMG_8275.JPG

2. ขั้นตอนที่สอง: เปิดเครื่องมือ HSL และเพิ่มสีฟ้าเขียว, ณ ตอนนี้พืชในภาพจะกลายเป็นสีน้ำเงิน, เราสามารถปรับลดความอิ่มตัวของสีฟ้าเขียวตามความต้องการเพื่อให้ได้สีที่มีความสามัคคีมากขึ้น。

IMG_8276.JPG

หลังจากปรับแต่งง่ายๆ สองครั้ง เอฟเฟกต์ของเราก็เสร็จสมบูรณ์!

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
228 จาก 297 เห็นว่ามีประโยชน์

บทความในส่วนนี้